Rekreačné stredisko MH BYSTRÁ

Kukorelliho 1497/6, Humenné